Toyota aktivně podporuje cestu k nulovému počtu kolizí vozíků s EU OSHA

S bezpečností jako s nejvyšší prioritou je Toyota Material Handling Europe (TMHE) již 10 let stabilním partnerem plně podporujícím všechny kampaně evropské agentury pro bezpečné a zdravé pracoviště EU-OSHA. Nová kampaň pro roky 2020-2022 s názvem ‘Zdravá pracoviště snižují hmotnost nákladů’ si klade za cíl zvýšit povědomí o riziku muskuloskeletálních pracovních úrazů, o potřebě jeho snižování a o nutnosti podporovat kulturu prevence rizik.

Bezpečnost na prvním místě

Podle studie Eurostatu dojde k 10 % vážných zranění v průmyslu v Evropě při práci s manipulační technikou. Proto je bezpečnost vozíků pro TMHE jasnou prioritou. Ve více než 80 % případů jsou tato zranění způsobena nesprávným použitím vozíku. Proto je důležité podporovat bezpečnou práce s vozíky a školení obsluhy u všech uživatelů. I během epidemie Covid-19 TMHE vytrvale podporuje zdraví a bezpečnost při práci. Od bezkontaktních dodávek vozíků po implementace dezinfekčních procesů nebo zavádění nových servisních postupů.  

“Cítíme jako klíčové, abychom zůstali pružní a houževnatí, abychom nejen nově přemýšleli, ale abychom dokázali přizpůsobit naše chování novým výzvám, novým okolnostem. Tímto způsobem dokážeme reagovat na jakékoli změny požadavků našich zákazníků i zaměstnanců a současně pracovat ve zdravém a bezpečném prostředí," říká Ernesto Domínguez, President and CEO TMHE.

Maximalizace kvality a bezpečnosti je trvale v popředí zájmu TMHE. Vytvořením firemní kultury zahrnující bezpečnost napříč celou organizací se snaží rozlišovat mezi bezpečností vlastní a bezpečností v provozech zákazníků. Udržování soustavné komunikace se zaměstnanci i zákazníky umožňuje sdílení zkušeností a optimálních postupů. Díky rozsáhlým zkušenostem může Toyota podpořit své zákazníky a partnery v cíli dosáhnout nulového počtu nehod a incidentů ve výrobních, skladových i logistických procesech.

Snížit hmotnost nákladů

Miliony dělníků v celé Evropě trpí nemocemi z povolání, zejména muskuloskeletálními potížemi. Podle evropského průzkumu nově se objevujících rizik v průmyslových podnicích z roku 2019 patří mezi nejrizikovější faktory opakovaný pohyb rukou nebo paží a zvedání nebo přesun osob či těžkých nákladů.

Partnerství s agenturou EU-OSHA je nedílnou součástí závazku Toyoty vytvářet bezpečnější společnost. Je zcela zásadní, aby všichni spolupracovali při prevenci rizik vzniku muskuloskeletálních nemocí na pracovišti.

I_Site - klíčový bezpečnostní nástroj

Jeden z nejdůležitějších prvků bezpečné manipulace je přístup obsluhy. Školení řidičů je proto dlouhodobě součástí standardní nabídky Toyoty. V posledních několika letech TMHE také investovala do nesčetné řady dalších bezpečnostních projektů s cílem snížit počty pracovních úrazů v mnoha evropských zemích (například Španělsko, Francie and Itálie). Například s fleet managementem Toyota I_Site jsou manažeři na různých řídicích úrovních schopni monitorovat a zlepšovat bezpečnost svých manipulačních procesů díky soustavnému spojení se svými vozíky a získávání cenných dat o chování obsluhy, kolizích nebo provádění předprovozních kontrol.

I nová funkce Team Challenge systému I_Site slouží tomuto účelu. Snaží se přizvat obsluhu vozíků k zapojení do soutěže za bezpečnější pracovní prostředí. Řidiči jsou rozděleni do týmů a jejich výsledky za sledované bezpečnostní parametry uspořádány do výsledkových listin. Řidiči s nejnižším počtem škod a kolizí vyhrávají. Funkce Team Challenge rychle snižuje počty nehod a kolizí. Zkušenosti s Team Challenge ve společnosti Velux, Německo (EN).

Vymazat