Toyoda Gosei prověřila obsluhu čelních vozíků v ostrém soutěžním testu

Toyoda Gosei Czech s.r.o se řadí mezi přední výrobce plastových, polyuretanových a pryžových komponentů do automobilů světových značek. V Klášterci nad Ohří provozuje ve 4 výrobních halách několik desítek různých typů čelních vysokozdvižných a skladových vozíků od Toyoty. S Toyotou také společnost spolupracuje v oblasti bezpečnosti práce s vozíky a školení jejich obsluhy. Společně organizují i soutěže o nejlepší obsluhu čelních vozíků.

Vedle vyhlášené kvality výrobků je bezpečnost práce jasnou prioritou na všech úrovních a na všech pracovištích. Obsluhu výrobních linek a stanovišť, chodce i další personál, obsluhu manipulační techniky nevyjímaje chrání, pestrá paleta bezpečnostních opatření.

 

Miloš Mašek, supervizor ve výrobní hale 4, uvádí, že některá vycházejí z vlastních interních opatření, na jiných Toyoda Gosei úzce spolupracuje s Toyotou:

"Manipulační technika, silné, těžké čelní vozíky a retraky, tahače i menší ručně vedená technika se pohybuje v prostorách, kde se mohou často potkat s chodci. Snažíme se, aby se lidé s technikou vůbec nepotkali, ale prakticky se tomu není možné úplně vyhnout. Proto jsme snížili rychlost vozíků z 15 km na 8 km/hod., vybavili jsme je blue spoty, red zónami, majáky, řidiči v zatáčkách troubením signalizují svůj příjezd, s vysokými náklady couváme. Používáme ploché značení na podlahách, zrcadla na křižovatkách, vyznačili jsme bezpečné chodníky a přechody pro pěší."

 

"Silným nástrojem, díky kterému máme při prosazování firemní bezpečnostní politiky pádné argumenty, je systém správy flotily Toyota I_Site. Používáme mobilní i počítačovou aplikaci a na měsíční bázi sledujeme nárazy a snažíme se eliminovat úrazy i poškození citlivých výrobků s plastovými komponenty, sledujeme využívání a vytížení vozíků. Zjištění a doporučení pro zlepšení s obsluhou vozíků i vedoucími jednotlivých týmů pravidelně komunikujeme."

 

Tým školitelů Toyoty pravidelně pořádá školení nováčků, doškolování na novou techniku i povinná opakovaná školení držitelů řidičských oprávnění. Miloš Mašek doplňuje:

"Tato školení kombinujeme s naším vlastním integrovaným školícím programem, v jehož rámci zásady bezpečnosti neustále opakujeme a řešíme. Do tohoto schématu zapadá dobře i opakovaně pořádaná soutěž obsluhy čelních vozíků, která před lety vznikla jako důsledek pracovního úrazu s vozíkem. Cílem je jiným, méně formálním, způsobem ukázat, že rychlost není vše, že dodržování bezpečnostních zásad a preciznost při práci s nákladem, při manévrování v těsných prostorách je ještě důležitější. Výsledky to dokazuji, ani ve finále, ani v dílčích kolech nevyhrají ti nejrychlejší, ale ti, kteří sice řídí vozík svižně, ale přitom bezpečně. Že i pod časovým tlakem je nejefektivnější dodržování zásad bezpečné manipulace."

Kontakt pro press

Toyota Material Handling CZ
Jana Bobysudová, Marketing manager
Tel.: +420 725 744 241

Pozorným divákem byl i prezident společnosti Okajima Shoji. Na snímku s medailisty soutěže.

Miloš Mašek, supervizor haly 4 řídí vozík jen příležitostně, přesto svoji klidnou a bezpečnou jízdou předstihl zkušenější řidiče a získal stříbro. V praxi potvrdil prosazovanou bezpečnostní politiku společnosti.

Vymazat