TMHCZ podala pomocnou ruku zasažené Moravě

Naprosto neočekávaně v podvečer 24.6.2021 zasáhla oblast jižní Moravy extrémní bouře a historicky nejsilnější tornádo v České republice. Nebe potemnělo jak v hororu a proud savých vírů ohromné síly rozčísl řadu obcí Hrušky, Mikulčice, Lužice, Moravská Nová Ves a Hodonín vedví.

Tornádo, v českých zemích naprosto výjimečné, bralo v destruujícím 26 km dlouhém a půl kilometru širokém koridoru do výše střechy, zbortilo věže a sochy z kostelů, celé štíty a stěny domů, pohrálo si se zaparkovanými auty, očesalo koruny stromů, elektrické vedení a vysílače a mnoho dalších symbolů úpravných moravských vesnic získalo vzhled válečné zóny. Bohužel si vzalo i 6 lidských životů a způsobilo mnoho zranění a úhynu domácího zvířectva.

 

 

Mobilizace solidární pomoci byla takřka okamžitá. Jakmile odezněl první šok, bylo jasné, že rychlá pomoc bude nejdůležitější. Zvedla se velká vlna solidarity, do postižených obcí plynuly celé konvoje potravin, strojů, nářadí a materiálů, přijelo pomáhat odstraňovat následky ničivého živlu tisíce dobrovolníků a navíc se v průběhu 14 dnů nashromáždily finanční prostředky ve výši 1,1 miliardy Kč.

I jednotliví zaměstnanci Toyota Material Handling bleskově přispěchali s pomocí jak finanční – a to ve výši 75 tis. Kč z osobních účtů, tak dobrovolnickou. Vedení naší společnosti ihned reagovalo a nabídlo zdarma Jihomoravskému kraji do postižených oblastí manipulační techniku jak pro jednotky IZS, tak pro další manipulaci stavebního materiálu. Současně bylo vyčleněno z rozpočtu firmy 150 tis. Kč na materiálovou pomoc. Tato částka byla rozdělena na 75 tis. Kč pro místní organizaci Českého červeného kříže, který zajistil nákup stavebního materiálu pro nové stavby a 75 tis. Kč nadaci Adra, která nakonec nashromáždila prostředky a postarala se o více než 250 domácností, jimž musely být poničené domy zcela strženy a postaveny nové.

 

 

Lidé při a po tornádu prožívali těžko představitelné zkušenosti. V současné době po ohromné vlně solidarity převládá v postižených oblastech pocit vděčnosti a radosti z toho, že většina domácností je z nejhoršího venku.

Jsme rádi, že je nám vlastní sounáležitost a že jsme uměli pomoci rychle a cíleně jako jednotlivci, tak jako celá společnost Toyota Material Handing CZ.

 

Kontakt pro press

Toyota Material Handling CZ
Jana Bobysudová, Marketing manager
Tel.: +420 725 744 241

Vymazat