Provozujte svou flotilu za méně peněz, část 2: Jak snížit náklady na škody

Náš seriál o úsporách ve vozovém parky jsme začali radami ohledně správy baterie. V tomto příspěvku prozkoumáme způsoby, jak kontrolovat a snížit náklady na škody.

Náklady na škody obvykle představují 5-15% celkových provozních nákladů. Ale to není vše: ke každému euru vynaloženému na poškození vozíku můžete přičíst až 10 € za škody na infrastruktuře a zboží. Proto je snižování nákladů na škody běh na dlouhou trať – a proto vám I_Site Explorer nabízí způsoby, jak analyzovat svou flotilu a jak chytrými vylepšeními zabránit výdajům za škody.

 

Kontrola nárazů

Kolize nebo nesprávné používání vysokozdvižných vozíků vede ke zvýšení servisních nákladů a nese s sebou také náklady na poškozené zboží a opravy infrastruktury, nezanedbatelnou roli hraje také cena prostojů a ztráta drahocenného času. Pro správce strojového parku ale může být náročné rozkrýt všechny relevantní informace týkající se nákladů na poškození vozíků: odkud pocházejí, kteří řidiči se účastnili kolize, obsah nejnovějších servisních zpráv...

Proto je zde I_Site Explorer. Díky senzorům na vozících vám pomůže s trasováním kolizí. Zprávy o nárazu informují o intenzitě nárazu a ukazují, kde k nárazu došlo – vpředu, vzadu nebo na boku vozíku. Umožňují také zjistit, v které části pracoviště ke kolizi došlo a kdo se jí účastnil. Získáte tak lepší představu o tom, zda by nebylo vhodné některé části skladu reorganizovat, nebo zajistit doplňující školení řidičů. V kombinaci se servisní historií vozíků vám I_Site umožní vysledovat nejčastější příčiny poškození vašich strojů, zboží, regálů a budov.

Tento přehled vám může skutečně usnadnit přijetí správných opatření, která zabrání zbytečným opravám a vytvoří bezpečnější a hospodárnější provozní prostředí.

 

 

 

Zabránit škodě je lepší, než ji opravovat

Součástí I_Site Explorer je funkce předprovozních kontrol, která před spuštěním vozíku požaduje po obsluze provedení uživatelsky definovatelných bezpečnostních kontrol. Tyto kontroly pomohou předcházet nehodám a zabrání zbytečným servisním výdajům. Jednoduché otázky jako „Jsou vidlice v dobrém stavu?“ a „Fungují brzdy správně?“ se promítnou do spolehlivosti provozu.

 

Víte, kdo pracuje s vašimi vozíky?

Schopnost sledovat, kdo vozíky řídí, zlepší chování vašich řidičů. To má za následek nejen nižší náklady na škody, ale také bezpečnější prostředí pro vaše zaměstnance. Lze zajistit, aby k příslušným typům vozíků měli přístup pouze oprávnění a vyškolení řidiči s platným řidičským oprávněním – například vytvořením jedinečných profilů řidičů s PIN kódy nebo pomocí přístupových karet, které již zaměstnanci používají pro vstup do areálu. Omezení neoprávněného užívání vozíků sníží náklady na škody.

Nikdy není pozdě analyzovat, co způsobuje škody, protože to může vést k rychlému snížení celkových provozních nákladů.

 

 

 

Vymazat