Naše cesta k udržitelnosti nabírá na obrátkách, učiňme další kroky společně.

Stále více společností dnes pracuje na tom, aby udržitelnost začlenily do samého jádra jejich firemní kultury. Když ve společnosti Toyota Material Handling Europe hovoříme o udržitelné kultuře, myslíme to ve specifickém smyslu. V první řadě jsme zdědili firemní kulturu od japonské Toyoty, kde je úcta k přírodě hluboce zakořeněna v tradici. Japonsko je ostrov s poměrně omezeným množstvím přírodních zdrojů – a navíc byla společnost Toyota založena v době nedostatku. Minimalizace odpadu byla vždy součástí naší filozofie. 

Postupně toto zaměření na efektivitu přerostlo v širší závazek: jako společnost bychom nikdy neměli být pro přírodu zátěží. Věříme, že ekonomický a ekologický úspěch jdou ruku v ruce: že dodávání udržitelných systémů, které rychle nezastarají, je klíčovou součástí hodnoty, kterou nabízíme zákazníkům. 

Společnost Toyota Material Handling Europe je na cestě k udržitelnosti od roku 2013, kdy jsme zveřejnili naši první zprávu o udržitelnosti v souladu se standardy Global Reporting Initiative a stanovili si cíl snížit do roku 2021 emise CO2 o 30 %. Každý rok se od té doby učíme z našich zkušeností, vyhodnocujeme, co fungovalo a co je třeba zlepšit, abychom naše úsilí pozvedli na další úroveň a dosáhli naší vize ekonomiky s nulovými emisemi.

 

 

Jak daleko jsme došli v roce 2021? 

Uplynulý rok byl ve znamení narušení a přehodnocení fungování všech aspektů tradičního dodavatelského řetězce. Naším cílem – či přímo povinností – bylo zajistit odolné, klimaticky šetrné zotavení. Nyní jsme na naší cestě dosáhli důležitého milníku.

K dubnu 2021 se nám podařilo splnit 70 % cílů udržitelnosti, které jsme si stanovili v roce 2012. Rovněž jsme dokázali snížit emise našich vlastních továren, kanceláří, servisních vozů a služebních vozidel o 29 % od výchozího stavu v roce 2012, tedy před necelým desetiletím. Ve stejném období jsme zvýšili tržby o více než 50 %, čímž jsme demonstrovali, že obchodní úspěch a emise nemusí být v přímé úměrnosti. To nám dává důvěryhodnou příležitost podpořit naše zákazníky a přimět naše dodavatele, aby také výrazně snížili emise.

K tomuto celkovému výsledku značně přispívá náš závod ve švédském Mjölby, který je v rámci svého provozu zcela bezemisní. Je napájen elektřinou z obnovitelných zdrojů, dálkovým vytápěním a kapalným bioplynem a je prvním z našich závodů, který má nulové emise uhlíku, a to jak z hlediska místního provozu, tak z hlediska energie, kterou odebírá od dodavatelů. Nejde jen o technologický, ale i kulturní průlom: všichni zaměstnanci závodu v Mjölby se zapojili do snahy o udržitelnost a prokázali, že jednoznačně věří v její potenciál pro skutečnou změnu. Tým v Mjölby nyní zaměřuje svou pozornost na řešení emisí dodavatelského řetězce a pomáhá zákazníkům a dodavatelům zvládnout přechod na obnovitelné zdroje energie.

 

 

S radostí mohu také oznámit, že nyní odebíráme 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů, a to ve všech našich provozech a lokalitách: v pěti továrnách, 21 národních prodejních společnostech, v našich centrálách v Mjölby, Göteborgu a Willebroeku a v několika skladech po celé Evropě. Tento cíl jsme poprvé stanovili v roce 2018, a je tak potěšující, že jsme konkrétního výsledku dosáhli už po třech letech. Udržitelnost se často vyjadřuje v termínech cílů pro příští desetiletí, které jsou sice důležité, ale stejně důležité je, abychom přijali opatření pro ochranu životního prostředí již nyní. V našem případě přispívá tato změna k 15 % potřebného snížení emisí CO₂, které potřebujeme, abychom dosáhli čisté nuly. 

 

Uznání za udržitelné výsledky 

Konání je jedním z prvků naší udržitelné kultury. Dalším je transparentnost. Spolupracujeme s mezinárodně uznávanými agenturami, abychom zajistili, že náš pokrok bude sledován, monitorován a schvalován na základě obecně uznávaných standardů a cílů.

Blízce spolupracujeme s platformou EcoVadis, barometrem obchodní udržitelnosti, který zohledňuje širokou škálu činitelů: dopad na životní prostředí, respekt k zaměstnancům, etiku a udržitelné zásobování. To přispívá k transparentnosti a kontrole, které mnozí zákazníci vyžadují, a umožňuje to snadnější přenos našich referencí o udržitelnosti v rámci hodnotového řetězce.

V roce 2021 nám platforma EcoVadis udělila platinové hodnocení, což nás řadí mezi 1 % nejlépe hodnocených společností v našem odvětví. Hodnocena byla nejen naše celková organizace, ale stejným procesem prošel na individuální úrovni každý z našich závodů a prodejních společností. Na základě těchto hodnocení jsme se stali vůbec první společností, ve které získalo hodnocení EcoVadis Gold nebo Platinum více než 50 % místních subjektů. To dokazuje, že udržitelnost je v naší organizaci skutečně hluboce zakořeněná.

 

 

Zároveň naše mateřská společnost Toyota Industries Corporation (TICO) obdržela od CDP dvě hodnocení ‚A‘ v kategoriích Změna klimatu a Bezpečnost vodních zdrojů. Zpráva TICO pro CDP zahrnovala evropské provozy, takže výsledek odráží náš závazek a priority naší evropské organizace. Podle našeho názoru nestačí si jen uvědomovat dopady na klima nebo vyvíjet úsilí kvůli zaškrtnutí políčka se zákonnými požadavky. Naším cílem je být lídrem v oblasti udržitelnosti a svými technologiemi, iniciativami a výsledky udávat směr.

Nejnovějším počinem na naší cestě k certifikaci je naše továrna v Mjölby, která v dubnu 2021 získala akreditaci ISO50001. K dosažení tohoto cíle vedla důkladná analýza toho, jak závod využívá energii a jak by bylo možné dosáhnout dalších úspor, přičemž se začalo těmi, které budou mít největší dopad. Máme v úmyslu v tomto směru pokračovat a v příštích letech podrobit analýze pro získání akreditace ISO50001 všechny naše závody.

 

Cesta nikdy nekončí

Co nám snížení emisí o 29 % říká? Říká nám, že jsme sice dosáhli značného pokroku, ale naše cesta tím zdaleka nekončí. Přechod na provoz zcela bez emisí uhlíku znamená udělat více. Znamená to širší zavádění technologií, jako jsou ty v Mjölby, a také projektování a testování nových, inovativních procesů, které mohou naši efektivitu posunout na novou úroveň. V současnosti například zkoumáme možnost přechodu všech našich evropských provozů na obnovitelný plyn.

Zde se vracíme k naší japonské mateřské společnosti a hodnotám, které sdílíme. V Evropě je při stanovování cílů běžné držet se toho, o čem víme, že je dosažitelné - například 5% zlepšení oproti loňskému roku. V Japonsku je pravděpodobnější, že cílem bude 50% zlepšení, což je mnohem větší výzva. Nakonec vás však sotva někdo bude hodnotit podle toho, zda jste tento cíl splnili: jeho účelem je inspirovat k pokroku, ambicím a tvůrčímu myšlení. Spíše než konečné výsledky se hodnotí vaše průběžné úsilí.

Přejali jsme japonskou kulturu kaizen: neustálé zlepšování. Podle této zásady je důležité začít, i když ještě nemáte promyšlený celý postup mezi vaší současnou situací a cílem. Kaizen je jádrem našeho přístupu k udržitelnosti. Nemůžeme dělat jen to, o čem si myslíme, že je právě teď dosažitelné – uvažujeme v mnohem větším měřítku a každý den se snažíme udělat něco, co tuto úvahu promění ve skutečnost.

 

Co to znamená pro naše zákazníky

Kam dál nás tato cesta zavede? Dlouhodobě se zaměřujeme na to, aby naše zásady udržitelného rozvoje byly dostupné nejen nám, ale i našim zákazníkům. V dodavatelském řetězci se nacházíme poměrně daleko „proti proudu“ a až 90 % našich souvisejících emisí vzniká „po proudu“ v podobě našich zákazníků, kteří používají naše výrobky.

Naše úsilí o snížení těchto emisí spadá do dvou kategorií: technologie a spolupráce. Co se týče té první, dosud se nám podařilo elektrifikovat 90 % našeho vozového parku. Náš motor Stage 5 nemá žádné emise pevných částic. Zvyšujeme rozsah a dostupnost naší nabídky pohonů na palivové články, které mají potenciál být zcela bezemisní, pokud se používá vodík z obnovitelných zdrojů.

Pokud jde o spolupráci, považujeme se za důvěryhodného partnera pro naše dodavatele i zákazníky, kteří slaďují jejich cestu k udržitelnosti s naší. Vyškolili jsme tisíce řidičů, kteří nyní dokážou využívat svá vozidla efektivněji a s nižší spotřebou energie. Každý rok se setkáváme s našimi dodavateli a společně přicházíme s novými nápady, jak snížit náš dopad na životní prostředí.

Pokud je udržitelnost cesta, pak na této cestě nejvíce zrychlíme, když budeme spolupracovat, sdílet poznatky a inovace. Koneckonců, žádný jednotlivý subjekt nemůže přepracovat celý dodavatelský řetězec - ale společně tuto moc máme. Ať už máte vysoké cíle, nebo jste teprve na začátku své cesty za udržitelností, určitě existuje způsob, jak se můžeme navzájem podpořit. Pokud máte zájem se o tom dozvědět, stačí nás kontaktovat.

Vymazat