Manipulace na rampách - problematické místo mnoha skladů

Zkušení logistici a řidiči to znají – umí zboží dopravit, skladovací prostory jsou dostatečné, ale není k dispozici rampa nebo nemá dostatečnou nosnost. Ať již sklad máte, pořizujete nebo si jej najímáte a současně se rozhodujete pro manipulační techniku, je třeba se velmi pozorně zaměřit na přístupové možnosti, které určí i správnou volbu manipulace zajišťující potřebný pravidelný tok zboží.

Existují různé druhy ramp, například: nájezdové pevné, elektro-hydraulické rampy, nakládací rampy s teleskopickým můstkem, nakládací můstky hydraulické, náhrada rampy vyrovnávacími můstky například i s výsuvnou lištou a další typy. Je vhodné si nejprve představit převažující manipulaci včetně průchodnosti přístupové rampy, kterou disponujete:

 

Hydraulické rampy nebo nastavitelné můstky:

  • Nájezdové mechanismy mají limitní nosnost, kterou je nutné respektovat. Zvláště při použití čelních VZV je nutno počítat s celkovou hmotností stroje a nákladu
  • Při zvažování manipulační techniky je nezbytné znát zatížení na kolo stroje, tedy včetně hmotnosti při maximální nosnosti stroje.
  • Protože stroj se na rampě pohybuje, je zatížení na kolo stroje (tzv. bodové) násobeno koeficientem pro dynamické zatížení (většinou hodnotou 1,4).

 

 

Pevné rampy

Je nutné znát stoupání rampy (v procentech) a negativní úhel, pod kterým navazuje rampa na podlahu skladu nebo haly. Tento úhel často určí, zda nezůstane vozík na rampě takzvaně „viset za břicho“. Na opačné straně rampy, pro jízdu do svahu, je zase nezbytné znát u vozíků s podpůrnými rameny délku vidlic, zejména u nestandardních řešení. Tentokrát ne kvůli takzvanému roztržení palety, ale kvůli nabrání terénu špičkou vidlic pod úhlem rampy.

 

V případě pevných ramp má manipulační technika své limity v překonání:

  • stoupání (v technickém listu hledejte údaje o procentech s hodnotou stoupavosti stroje, u čelních vozíků může být hodnota kombinována s časem stoupání)
  • rampového startu stroje se zátěží (velmi důležitý parametr)

 


 

Lehké a kompaktní BT Tyro

Kompaktní design elektrického nízkozdvihu BT Tyro LHE130 je ideální pro nenáročnou práci na stísněném prostoru, například v obchodech, provozovnách či skladech, nebo třeba při nakládce/vykládce nákladních automobilů.

Zjistit více o BT Tyro >>

 


 

Dostatečná světlost nebo přízdvih podpůrných ramen

Každá manipulační technika se při vhodné volbě materiálu kol snadno pohybuje na hladkých podlahách haly, ale přejezdy do nákladového prostoru automobilu zvládnou jen některé stroje, například ty, které jsou vybaveny zdvižnými podpůrnými rameny.

Díky zdvižným podpůrným ramenům jsou tyto vozíky schopny jízdy po nerovných podlahách a rampách s ostřejším negativním úhlem. Tyto stroje lze rovněž použít k současné manipulaci palety na vidlicích i na podpůrných ramenech, a tím si navýšit intenzitu manipulace i celkovou hmotnost přepraveného nákladu.  

 

 

S rampovým startem vozíky Toyota nekloužou

Za pojmem rampový start u ručně vedených strojů hledejte hlavně bezpečnost pro obsluhu a náklad. Jedná se totiž o vlastnost, která odlišuje kvalitní techniku od ostatních. Vozíky s rampovým startem jsou připraveny na zastavení stroje se zátěží na šikmé ploše a jejich následný hladký rozjezd bez prokluzu. Jistě chcete být ušetřeni situace, kdy po uchopení rukojeti stroje na vás začne couvat stroj i s tunovým nákladem. Zde obstojí pouze technika se silným motorem a řízením, které nejenom reagují až na pokyn obsluhy, ale hlavně reagují s okamžitou odezvou. Takové nároky splňují všechny vozíky Toyota.  

Provoz čelních vozíků na rampách je rovněž bezproblémový, jsou-li vybaveny funkcí bezpečného couvání. Pokud obsluha vozík odbrzdí a nestlačuje akcelerátor, vozíkem je možno pouze velmi pomalu couvat, což je na rampách s oblibou využíváno.

 

Jaká je správná konstrukce pomocných nebo vyrovnávacích koleček?

V souvislosti s rampami a stabilitou je třeba se ještě zastavit u skladové techniky vybavené pomocnými neboli vyrovnávacími kolečky. Konstrukce podvozku například ručně vedených vozíků Toyota (modely BT Levio, BT Staxo), které se pohybují převážně na rampách, vychází ze stabilního pěti bodového konceptu s centrálním hnacím kolem a takzvaného systému uchycení pomocných koleček BT Castor Link.

Systém BT Castor Link spočívá v konstrukci dvou pomocných koleček odpružených samostatnými pružinami a jejich propojení torzní tyčí. V extrémním případě, kdy například jedno pomocné kolečko ztratí oporu a dostane se mimo okraj rampy, zůstává ve stejné výšce jako kolo spočívající na rampě. S běžným způsobem uspořádání opěrných kol podobná situace často končí jejich utržením o hranu rampy.

 


 

Lehké a kompaktní BT Tyro

Kompaktní design BT tyro LHE130 BT je ideální pro nenáročnou práci na stísněném prostoru, například v obchodech, provozovnách či skladech, nebo třeba při nakládce/vykládce nákladních automobilů.

Zjistit více o BT Tyro >>

 


 

Vymazat