Pronájem VZV: Mám si vozík pronajmout nebo koupit?

Pokud do firmy potřebujete VZV, pravděpodobně řešíte základní otázku: Je lepší si vozík pronajmout nebo koupit?

V současné době sdílené ekonomiky se v otázce nákupu/pronájmu setkáme se dvěma tábory. První z nich zastává názor, že se nevyplatí kupovat nové výrobní faktory a je lepší si je jednoduše pronajmout. Druhý naopak hájí výhody nákupu a vlastnictví kapitálových statků. 

Oba tábory mají své pro a proti a to samé platí i pro otázky týkající se možností pořízení manipulační techniky.

Nákup vysokozdvižných vozíků stále nabízí nepopiratelné výhody. Vozík je vždy majetkem kupujícího a jako takový může být kdykoliv prodán. Na druhou stranu peníze, které na nákup spotřebujete, jsou tím pádem utracené a nemůžete je investovat do ničeho jiného. 

Překvapivá může být i hodnota vozíku ve chvíli, kdy jej budete chtít jako použitý prodat.

Z těchto důvodů si často malé i velké firmy vybírají flexibilnější druhy financování, jako je například leasing či pronájem. Ale je flexibilita vždy tím nejlepším řešením?

To nejlepší řešení je vždy ovlivněno množstvím okolních faktorů a nelze jej paušalizovat. 

Logickým postupem, jak učinit dobře informované rozhodnutí je proto sběr informací, pečlivá ekonomická analýza a ideálně také profesionální poradenství od vašeho dodavatele manipulační techniky.

Na dalších řádcích si můžete projít výhody i nevýhody jednotlivých variant.

 

Nákup vozíku

Zakoupení vozíku je skvělým způsobem, jak použít volný kapitál. V některých případech je možné na nákup vozíku uplatnit pobídky z investičních programů nebo programů pro zkvalitňování životního prostředí (týká se zejména elektrických vozíků).

Ovšem pokud potřebujete volný kapitál použít na jiné investice, nebo pokud je potřeba dát většinu nákladů do výkazu zisků a ztrát, bude pro vás lepší variantou pronájem vysokozdvižného vozíku případně leasing.

 

Krátkodobý pronájem

Krátkodobý pronájem vysokozdvižných vozíků je vhodným řešením pro případ, kdy vozík potřebujete jen na krátkou dobu, jako je například:

  • pokrytí zvýšeného provozu v hlavní sezóně,

  • krátkodobá pomoc mimo hlavní sezónu,

  • rychlá náhrada poškozeného vozíku,

  • mimořádné situace,

  • atp.

Krátkodobý pronájem vysokozdvižného vozíku můžete také využít k otestování konkrétního modelu vozíku před jeho zakoupením.

Stejně tak si můžete otestovat i úroveň a kvalitu služeb dodavatele manipulační techniky před tím, než se vrhnete do dlouhodobých smluvních závazků.

Doba krátkodobého pronájmu vzv se může lišit od jednoho dne až po několik měsíců. Náklady na pronájem a údržbu spadají do výkazu zisků a ztrát a nijak se neprojeví na účetní rozvaze.

 

Dlouhodobý pronájem

Při dlouhodobém pronájmu vlastně platíte za používání vysokozdvižného vozíku, nikoliv za jeho vlastnění. Není zde přílišné papírování a náklady se snadno vejdou i do rozpočtu menší firmy.

Takový pronájem je možné realizovat až na dobu sedmi let, bez toho, aniž byste zatížili svůj bankovní účet celou částkou za nákup nového vozíku nebo museli žádat půjčku v bance. Volný kapitál tak můžete investovat do důležitějších částí vaší firmy.

Cena pronájmu je většinou fixní a platí se v měsíčních platbách. Díky tomu je ochráněna před inflací a dalšími ekonomickými vlivy. Od samého začátku pronájmu tak přesně víte, co očekávat.

Dlouhodobý pronájem vysokozdvižných vozíků je zároveň dobrým řešením z daňového pohledu. Vždy samozřejmě záleží na struktuře smlouvy, ale měsíční poplatky jsou většinou považovány za provozní náklady a někdy jsou plně odečitatelné.

 

Stáhněte si průvodce pronájmem VZV

Vymazat