Jak VNA vozíky přispívají k bezpečnosti řidičů

Při práci ve výškách až 17 metrů může být jízda a řízení s tak malým manévrovacím prostorem mezi uličkami ošemetná záležitost. Aby se minimalizovala rizika, lze VNA vozíky Toyota vybavit řadou bezpečnostních voleb, které zároveň usnadní řidičům náročnou práci.  

Systémy podpory řidiče 

V automobilovém průmyslu se stalo samozřejmostí, že nová auta nabízejí asistenční a bezpečnostní prvky. Podobně náš PSS (Systém ochrany osob) zvyšuje bezpečnost uvnitř velmi úzkých uliček. Zejména ve zdvižené pozici nemůže řidič vidět, co se děje pod ním, například zda někdo náhodou nevstoupil do uličky. Skener před vozíkem vytváří dvě zóny, výstražnou zónu a zónu zastavení, které pomáhají řidiči předcházet možným kolizím v uličce. PPS tak snižuje riziko lidské chyby. 

 

Identifikace zón  

RFID návěstí, rozmístěná v rámci uličky, mohou komunikovat se senzory na vozíku. Vozík tak ví, v kterém místě uličky se nachází a na jaké překážky si dát pozor (například snížené stropy, požární rozstřikovače, ventilační šachty nebo špatný stav podlahy). Aby byl zajištěn bezpečný pohyb uličkou, je možné v určitých datech a časových intervalech omezit rychlost, výšku, nebo pohyb vidlic. Omezení je také jednoduché přidat nebo odebrat. Každou uličku je možné přizpůsobit individuálně a kdykoli je potřeba. 

 

 

Navigace  

Do vozíku je možné naprogramovat 3D dispozici vašeho skladu (na výšku, šířku i hloubku), se všemi paletovými pozicemi. Tak můžete vozíku zadat, aby se dostal na určitou paletovou pozici, a vozík automaticky vypočte optimální trasu z bodu A do bodu B. Vozík se přiblíží ke správné paletové pozici a přizpůsobí rychlost jízdy v závislosti na výšce zdvihu: při nižší výšce zdvihu pojede rychleji, při vyšší výšce pomaleji. Výsledkem je štíhlejší a produktivnější provoz s rychlejšími pracovními cykly. 

Systém také nepřetržitě kontroluje, zda je vozík na správné trase. Mimo jiné zastaví jízdu do nesprávných uliček, zastaví vyzvednutí/uložení palet z nesprávných pozic a označí správnou stranu pro vyzvednutí. V podstatě tak odstraňuje nejistotu řidiče, což vede k efektivnější manipulaci s paletami. 

 

 

Navigace propojená s WMS 

Uplatňuje se zde stejný princip jako výše, ale v tomto případě je umístění palet díky propojení s vaším systémem řízení skladu naprogramováno do vozíku automaticky. Pozice tak není třeba programovat do vozíku manuálně, což urychluje instalaci. 

 

Indikace uličky 

Jakmile je vozík zachycen indukčním naváděním v podlaze, přijme signál z indikátorů (např. magnety, RFID odražeče atd), že se blíží k uličce a je třeba vypnout manuální řízení. Kromě toho lze také povolit automatické brzdění na konci uličky.  

 

 

RFID technologie 

Výše uvedené funkce mohou všechny fungovat s podporou RFID technologie. RFID technologie může pomoci s identifikací pozice nebo s navigováním vozíků. V uličkách je možné umístit RFID návěstí a propojit je se senzory ve vozíku, což nabízí řadu různých kombinací. Výhodou RFID návěstí je, že se snadno instalují, mají malé rozměry, nepotřebují žádné baterie a nevyžadují žádnou údržbu. Návěstí ve skladu se fungují tak, že jsou detekována senzory na vozíku, a vozík tak díky nim zjistí svou polohu ve skladu.  

 


 

VNA vozíky od Toyoty

VNA vozíky BT Vector umožňují optimální využití prostoru skladu. V nabídce jsou vozíky s obsluhou dole - pro rychlou boční manipulaci s paletami a vozíky se zdvihem obsluhy pro manipulaci s celými paletami a vysokoúrovňové vychystávání ve velmi úzkých uličkách.

Objevte naši řadu BT Vector >>

 


 

Vymazat