Ernesto Domínguez jmenován novým Prezidentem & CEO společnosti Toyota Material Handling Europe

Toyota Material Handling Europe s potěšením oznamuje jmenování nového Prezidenta a generálního ředitele. Stal se jím Ernesto Domínguez, který dosud zastával post ředitele společnosti Toyota Material Handling France.

Toyota Material Handling Europe (TMHE) přijímá automatizaci a konektivitu jako zásadní součásti své hlavní činnosti. Cílem je posunout svět i podnikání svých zákazníků směrem k udržitelné budoucnosti, kde prostoje a plýtvání je historií a kde existují výzvy, pokud jde o přijímání nových obchodních modelů, rozvoj schopností a upřednostňování investic.

Ernesto Domínguez se narodil v roce 1966 v Tarragoně ve Španělsku. Od roku 2000 působil ve společnosti Toyota Material Handling Spain (dříve BT España) na pozici ředitele. Od roku 2016 až dosud zastával rovněž pozici Managing Director v TMH France, kde má stále svou hlavní kancelář.   

"Ernesto Domínguez osvědčil své manažerské schopnosti v novém kontextu, plně podporuje naši ráznou strategii a odhodlání dosáhnout stanovených cílů. Velice se těšíme na naši cestu do budoucnosti pod jeho vedením,” řekl Terry Unnai, Předseda představenstva TMHE. 

Ernesto Domínguez se ujme své nové role Prezidenta a generálního ředitele 1. dubna 2020.   

“Myslím, že se nacházíme na křižovatce rozvoje prodeje tradičních produktů, které jsou stále velmi zásadní a užitečné pro mnoho stávajících zákazníků, a současně prudkého vývoje v oblasti nových technologií a nových oblastí podnikaní, které vyžadují odlišné přístupy. Jsem opravdu poctěn množností se podílet na tomto úkolu, a současně cítím silnou pokoru tváří v tvář všem výzvám, které před námi stojí. Těším se na ně i na spolupráci při jejich řešení s našimi zákazníky, partnery i se svými nadšenými a odhodlanými kolegy napříč Evropou,” uvedl Ernesto Domínguez.    

Jmenování Ernesta Domíngueze je reakcí na rozhodnutí dosavadního Prezidenta a generálního ředitele Matthiase Fischera opustit společnost TMHE. Během osmi let, kdy v této funkci Matthias Fischer působil, dosáhla TMHE zvýšení prodeje o 53 %. Matthias Fischer formálně odstoupí k 31. březnu 2020, ale již v této chvíli přestal vykonávat operativní činnost. Pouze administrativní povinnosti vyplývající z funkce Prezidenta a generálního ředitele od 4. února 2020 dočasně přebírá Terry Unnai, Předseda představenstva TMHE.   

Pro více informací prosím kontaktujte:  
Jonas Lindell, Head of Corporate Communications, Toyota Material Handling Europe 
E-mail: Jonas.lindell@toyota-industries.eu  
Tel.: +46 (0)70 351 24 38 

Vymazat