EcoVadis oceňuje Toyota Material Handling Europe již 5. platinovým hodnocením v řadě

Již pátý rok po sobě získává Toyota Material Handling Europe hodnocení EcoVadis Platinum. Toto uznání znovu potvrzuje závazek společnosti k transparentnosti udržitelnosti a společenské odpovědnosti (CSR).

EcoVadis, přední nezávislý poskytovatel hodnocení udržitelnosti, hodnotí společnosti po celém světě na základě jejich environmentální, sociální a etické výkonnosti. Konzistentní platinové hodnocení společnosti Toyota Material Handling Europe podtrhuje její odhodlání k udržitelnosti ve všech jejích provozech a řadí společnost mezi 1 % nejlepších z více než 100 000 hodnocených dodavatelů po celém světě.

EcoVadis řadí společnost Advanced pro její komplexní prvky řízení emisí skleníkových plynů a její pokročilý závazek v oblasti dekarbonizace, opatření a možnosti podávání zpráv a uvádí Toyota Material Handling Europe mezi 5 % nejlepších společností hodnocených v oblasti řízení uhlíku, což znamená, že může prosadit své pozici lídra v oblasti změny klimatu.

Každý subjekt v rámci organizace vyvinul na individuální plán na snížení emisí o 50 % do fiskálního roku 2031. Tento proaktivní přístup je příkladem odhodlání podniknout konkrétní kroky ke zmírnění celkové ekologické stopy.

Kromě svých úspěchů v oblasti snižování emisí uhlíku je Toyota Material Handling Europe hrdá na to, že může vyzdvihnout své společné úsilí na sociální a etické úrovni.

V listopadu 2023 byl vytvořen nový výbor ESG, který má lépe podporovat „cross-functional sustainabilty strategy“– neboli strategii udržitelnosti a rozhodování, která zasahuje více oblastí, což pomůže společnosti při přechodu k celkovému udržitelnějšímu podnikání.

Kromě toho Toyota Material Handling Europe vybídla více než 1000 dodavatelů, aby provedli průzkum ESG na platformě EcoVadis, což je způsob, jak urychlit synchronní akce ke zvýšení transparentnosti.

„Jsme poctěni, že jsme již pátým rokem po sobě obdrželi platinové hodnocení EcoVadis a že jsme byli oceněni za naše úsilí v oblasti udržitelnosti,“ řekl Tom Schalenbourg, ředitel udržitelného rozvoje společnosti Toyota Material Handling Europe, „Náš závazek k udržitelnosti přesahuje pouhé uznání: je to o skutečné změně. Například žádáme všechny naše strategické dodavatele, aby se také zavázali k dosažení cílů Net Zero prostřednictvím SBTi; a s platformou EcoVadis jsme schopni změřit, kolik dodavatelů se již zavázalo. V době zveřejnění máme 88 dodavatelů, kteří se zavázali dodržovat SBTi“

Toyota Material Handling Europe se i nadále věnuje prosazování iniciativ udržitelnosti a podpoře kultury etického vedení. Prostřednictvím společného úsilí a inovativních strategií je cílem společnosti TMHE inspirovat pozitivní změny v rámci svého odvětví i mimo něj.

 

Další informace o iniciativách Toyota Material Handling v oblasti udržitelnosti naleznete zde.

Kontakt pro press

Toyota Material Handling CZ
Jana Bobysudová, Marketing manager
Tel.: +420 725 744 241

Vymazat