Centrum Paraple a Toyota Material Handling CZ

S Centrem Paraple spolupracujeme již od roku 2005. Tehdy jsme začali pod výstižným, hovorově vzniklým heslem „Vozíčkáři vozíčkářům“, které spojovalo naši iniciativu s oborem našeho podnikání – s manipulační technikou.

Vše ukazovalo na opravdovost vzniku propojení a snahy pomoci v mnoha směrech, což nám zůstalo. Cílem vždy bylo podpořit důležitou organizaci, která pomáhá lidem s poraněním míchy naučit se samostatně zvládat základní životní činnosti a navrátit se co nejdříve k aktivnímu, nezávislému způsobu života.

Naši podporu jsme považovali za smysluplnou a dlouhodobě jsme v ní pokračovali. Od té doby jsme byli každoročně pevnou součástí Dobročinné Akademie nebo nyní i formátu Tančení hvězd nebo jsme pro Paraple „běhali“, podpořili jsme výstavy, golfy nebo uspořádali menší benefice. Také jsme společně vystoupili na akcích, v časopisech a v online prostoru, léta inzerujeme pro Paraple  dárcovské DMS atd. 

 


Centrum Paraple StarDance 2017

Kontakt pro press

Toyota Material Handling CZ
Jindřich Přívora, PR Manager
Tel.: +420 602 654 092

Dobrovolnické programy Centra Paraple a zaměstnanci TMH CZ

Dobrovolnické programy Centra Paraple

V minulém roce přišly pomoci party dobrovolníků přímo do sídla Centra, mnozí z nás posílají pravidelné příspěvky na konto Centra 
…dobře tedy víme, že pomoc může mít mnoho tváří a může být i inspirací…
Pro náš vlastní pocit je nejdůležitější, že ta naše - pod značkou Toyoty - je již čtrnáct let Centru tj. paraplegikům, skutečně nablízku.

 

Poděkování:

"Opět nás navštívili zaměstnanci našeho významného partnera TMH CZ, kteří vyměnili svoji každodenní práci za dbrovolnický den v Centru Paraple. Parta nadšenců (včetně generálního ředitele Jaroslava Žlábka) nám pomohla s podsadou domku, úklidem zahrady a dalším.Všem to šlo skvěle, počasí tomu také přálo a my velice děkujeme!

Centrum Paraple"

Toyota way

Naším cílem je zajistit maximální efektivitu vaší manipulace s materiálem. Proto uplatňujeme soubor hodnot nazývaný Toyota Way. Naši zaměstnanci uplatňují tyto hodnoty na všech úrovních, ve své každodenní práci i ve vztahu k ostatním.
Genchi Genbutsu
Vždy jdeme až ke zdroji, abychom nalezli fakta umožňující přijmout správná rozhodnutí a řešit problémy.
Kaizen
Prostřednictvím neustálého zdokonalování se snažíme optimalizovat naši činnost.
Zdolávání překážek
Všem výzvám čelíme s odvahou a kreativitou nezbytnou k realizaci naší dlouhodobé vize.
Týmová práce
Podporujeme osobní a profesní růst a usilujeme o maximální výkonnost týmu i jednotlivců.
Respekt
Respektujeme druhé a děláme maximum pro vybudování vzájemné důvěry.
Vymazat