Centrum Paraple a Toyota Material Handling CZ

S Centrem Paraple spolupracujeme již od roku 2005. Tehdy jsme začali pod výstižným, hovorově vzniklým heslem „Vozíčkáři vozíčkářům“, které spojovalo naši iniciativu s oborem našeho podnikání – s manipulační technikou.
František Mikeš - obchodní ředitel TMHCZ

StarDance tančí pro Paraple

V sobotu 25.11.2023 se v taneční show StarDance v programu ČT 1 opět tančilo pro Centrum Paraple.
Patroni z řad klientů centra sdílením svých příběhů a zapojením do společné choreografie se soutěžními páry dokázali, že život usednutím na vozík nekončí. Diváci během přenosu na ČT1 podpořili činnost Centra Paraple úctyhodnou částkou. Lidé však přispívali i po skončení přenosu, a konečný výtěžek dosáhl skvělé výše 25 174 220 Kč.

Toyota Material Handling CZ patří mezi sponzory Centra Paraple již od roku 2005. Naši společnost v přímém přenosu reprezentoval obchodní ředitel František Mikeš a ve svém vstupu připomenul:  "… Naše společnost úspěšně působí na trhu v České republice již 31 let a jsme tak rádi, že i letošní 18. rok můžeme s naším tradičním heslem "vozíčkáři vozíčkářům" přispět Centru Paraple na jeho záslužnou činnost darem ve výši 250 000,- Kč. Možná bych rád podotkl, že tato částka je jen částí celkové hodnoty našeho příspěvku, protože tu další část tvoří pravidelné dary Centru ze strany naši zaměstnanci v podobě jejich soukromých finančních příspěvků, ale zároveň i našeho pravidelného zapojení se do dobrovolnických dnů, které Paraple pravidelně pořádá."

Zakladatel a prezident Centra Paraple Zdeněk Svěrák atmosféru benefičního večera okomentoval slovy: „Dnešní večer byl slavností solidarity. Paraple mám rád. Těším se z jeho atmosféry vlídného a odborně zdatného domu, který je vozíčkářům užitečný. Bez vás všech, kteří nás podporujete, by to nebylo možné. Děkuji.“  Více se dočtete v tiskové zprávě Centra Paraple.

 

Foto - proslov obchodního ředitele TMHCZ, Františka Mikeše

Dobrovolnické programy Centra Paraple a zaměstnanci TMH CZ

Dobrovolnické programy Centra Paraple

V minulém roce přišly pomoci party dobrovolníků přímo do sídla Centra, mnozí z nás posílají pravidelné příspěvky na konto Centra 
…dobře tedy víme, že pomoc může mít mnoho tváří a může být i inspirací…
Pro náš vlastní pocit je nejdůležitější, že ta naše - pod značkou Toyoty - je již 18 let Centru tj. paraplegikům, skutečně nablízku.

 

Poděkování:

"Opět nás navštívili zaměstnanci našeho významného partnera TMH CZ, kteří vyměnili svoji každodenní práci za dobrovolnický den v Centru Paraple. Parta nadšenců (včetně generálního ředitele Jaroslava Žlábka) nám pomohla s podsadou domku, úklidem zahrady a dalším. Všem to šlo skvěle, počasí tomu také přálo a my velice děkujeme!

Centrum Paraple"

 

Foto - dobrovolníci z TMHCZ pomáhají s podzimním úklidem zahrady

Toyota way

Naším cílem je zajistit maximální efektivitu vaší manipulace s materiálem. Proto uplatňujeme soubor hodnot nazývaný Toyota Way. Naši zaměstnanci uplatňují tyto hodnoty na všech úrovních, ve své každodenní práci i ve vztahu k ostatním.
Genchi Genbutsu
Vždy jdeme až ke zdroji, abychom nalezli fakta umožňující přijmout správná rozhodnutí a řešit problémy.
Kaizen
Prostřednictvím neustálého zdokonalování se snažíme optimalizovat naši činnost.
Zdolávání překážek
Všem výzvám čelíme s odvahou a kreativitou nezbytnou k realizaci naší dlouhodobé vize.
Týmová práce
Podporujeme osobní a profesní růst a usilujeme o maximální výkonnost týmu i jednotlivců.
Respekt
Respektujeme druhé a děláme maximum pro vybudování vzájemné důvěry.
Vymazat