Čelní vozíky Toyota se vypořádají nejen s oblaky prachu

Vysoká odolnost vozíku je pro mnoho uživatelů zcela zásadní parametr. Mezi nejnáročnější provozy, kde je výdrž manipulační techniky maximálně sledována, řadíme například aplikace s výskytem chemických látek, s posypovou solí, prašné, vlhké, mokré a blátivé, korozívní prostředí nebo provozy s výmoly a nezpevněným povrchem. Každý uživatel by si měl důkladně promyslet, jakou dodatečnou ochranu vozíku zvolí kvůli ochraně jeho nejdůležitějších komponentů a prodloužení jeho životnosti.

Pro zlepšení životnosti a odolnosti nabízí Toyota kombinaci vysoké kvality materiálů a nadstandardní výbavy již v základním továrním provedení. Základem úspěchu Toyoty Tonero v těžkém nasazení je její robustní konstrukce. Plastové díly, běžné u jiných vozíků, nahradila pevná ocel, elektronický mozek je pečlivě a důkladně zakrytován a chráněn před působením například agresivního minerálního prachu nebo jemných brusných částeček.

 

Průmyslové motory speciálně pro manipulační vozíky

Moderní technologie Toyota se prosazují v podobě spolehlivých průmyslových motorů. Tyto robustní pohonné jednotky vynikají velmi vysokou účinností i v nízkých otáčkách a skvělou hospodárností. Minimální vibrace a hlučnost těchto pohonných jednotek přispívá k vyššímu pohodlí při obsluze vozíku. Jejich odolnost a ochrana proti prachu všeho druhu je na mnohem vyšší úrovni než u běžných automobilových motorů, které používají někteří jiní výrobci. Výrazně nižší jsou i náklady na servis a údržbu průmyslových motorů.

 

 

Příklady úpravy posilující bezpečnost práce a ochranu vozíku před vlivy agresivního prostředí:

 • slévárenské úpravy - ochrana vozíku proti žáru
 • přetlakové kabiny - proti vniknutí kouře nebo prachu
 • galvanicky pokovené komponenty - ochrana proti louhům, soli, chemikáliím (hnojiva)

 

Účinné filtry a ventilátory

Proti velké koncentraci prachu různé velikosti je možné se účinně bránit volbou vhodného filtru, a ventilátoru optimální síly a výkonu. Předčistič vzduchu na sání do motoru by měl být samozřejmostí. Ve zvlášť prašném provozu je umístěn na rámu motoru a odlučuje velké nečistoty. V útrobách vozíku čistí vzduch tzv. cyklonový filtr, který při sání vzduch roztočí a odstraní i extra jemný prach, který se jinak dostane úplně všude. Skládá se z hrubého a jemného filtru a dokonale ochrání váš stroj. Prostor obsluhy ochrání přetlaková kabina, která nepustí dovnitř vůbec nic, žádný závadný vzduch, žádné závadné látky.

 

Alternativní ochrana

Další alternativou je chladič s většími voštinami (průduchy). Chladiče s plochými žebry mají větší otvory než standardní chladiče a ve spojení s vysokorychlostním ventilátorem umožňují průtok většího množství vzduchu a snazší odstraňování prachových částic nesených vzduchem. Nečistoty chladičem spíše proletí, než aby ulpívaly uvnitř a zanášely prostor, kudy má proudit vzduch a ochlazovat chladicí kapalinu, případně hydraulický nebo převodový olej. Brání ucpávání chladiče a chrání motor před přehřátím. Upravený chladič s plochými žebry je určený pro výjimečně prašná prostředí a nabízí výjimečně zvýšenou odolnost proti zanesení.

Chladič s plochými žebry a vysokorychlostní ventilátor zlepšují chlazení motoru, duální cyklonový vzduchový filtr s předčističem zvyšují účinnost čistění vzduchu od prachových částic a prodlužují životnost jak hlavního filtru, tak celého motoru. Jde o velmi účinnou ochranu vozíku.

 

 

Použít krytování u elektrických vozíků - ano i ne, podle okolností

Čelní elektrické vozíky jsou precizně stavěné i pro venkovní provoz. V extrémních podmínkách (nečistoty, bláto, minerální vlna, prach z dřevařského provozu) je dodatečná ochrana možná a žádoucí, včetně intenzivnější údržby a čištění. Nekryté motory ale mají svůj význam: více větrají, méně se zahřívají a tím se méně opotřebovávají. V každém nasazení rozhodují provozní podmínky a optimální nastavení.

                  

Slévárenské provozy

Patří k velmi těžkým aplikacím. Pohybují se v nich převážně výkonné čelní vysokozdvižné vozíky, zpravidla modely se spalovacím motorem (například Toyota Tonero). Bývají robustnější, protože obvykle převážejí těžký náklad, pohybují se v prašném prostředí, manipulují na méně kvalitních podlahách nebo křižují koleje. Pokud zajíždějí do blízkosti tavicích pecí, mohou být vystaveny velkému žáru a vyžadují patřičnou žáruvzdornou výbavu:

 

 • žáruvzdorné ochranné přední sklo
 • hadice olemované a isolované ocelovým návlekem pro hydraulické rozvody ve stožáru
 • speciální hadice chráněné sklolaminátem
 • žáruvzdorný povrchový nátěry blatníků a dalších komponentů
 • hliníkové pláty chránící čelo kapoty vozíku
 • sklolaminátové chrániče hydrauliky naklápění stožáru
 • přídavné otvory na krytu motoru pro lepší chladící efekt
 • výkonný ventilátor chladiče s deseti nastavitelnými lopatkami pro zrychlení proudění
 • chladícího vzduchu
 • speciální hydraulický olej

 

Častější prevence a nezanedbávání denní údržby

Podle konkrétních podmínek v jednotlivých provozech a podle výbavy konkrétních vozíků je vhodné zkonzultovat důkladně úroveň servisní péče s odborníky od Toyoty. Rozhodně stojí za úvahu zkrátit intervaly pravidelných preventivních prohlídek a vozíky čistit a promazávat častěji než je běžné u manipulační techniky ve standardních provozech.

 


 

Objevete čelní vysokozdvižné vozíky Toyota

Elektrické čelní vozíky Toyota Traigo >>

Spalovací čelní vozíky Toyota Tonero >>

 


 

 

Vymazat