Vhodné skladování vyžaduje důkladnou přípravu

Příprava nového skladu v sobě zahrnuje celou řadu různých řešení a technologií, které se vzájemně prolínají a dohromady nabízejí mnoho dalších alternativ. To je důvod k hledání optimálního řešení, které zamezí velkým provozním ztrátám při chaotickém uspořádání.

Hned na začátek je dobré si uvědomit, zda dokážete vyhodnotit všechny důležité náklady skladování a provézt důkladnou simulaci budoucího provozu. S rozhodováním vám mohou pomoci systémy a aplikace vztahující se k této problematice. Umí vizualizovat návrhy rychle, podle aktuální potřeby, např. obchodního jednání.

Efektivní, rychlá a přesná analýza

Je zvolený regálový systém a vybraná varianta manipulace optimální? Dá se ještě zefektivnit? Je lepší použít čelní vysokozdvižný vozík nebo retrak, systémový vozík do úzkých uliček nebo využít vysokohustotní zakládání BT Radioshuttle? Musíme stavět novou halu, a pokud ano, proč právě tak velkou? Jaký výkon lze v rámci vybraného řešení očekávat? Ke správným odpovědím na podobné otázky potřebujete bohaté praktické zkušenosti v logistice, vynikající znalost dostupných regálů, manipulační techniky a souvisejících technologií. Odborníkem v této problematice je společnost Toyota Material Handling, která navíc umí navrhnout více alternativních řešení, analyzovat je a doporučit nejvýhodnější variantu.  K tomu používá program Toyota Virtual Warehouse.

Pracujte s reálnými náklady

Pro budoucí bezproblémový proces je důležitá možnost prohlédnout si situaci předem pro vyhodnocení případných změn, což umožňuje zmíněný program. Tedy uvidíte nejenom váš budoucí sklad, pohybové simulace s vybranou manipulační technikou ve formě 3D vizualizace, ale vybrané úseky si můžete rovněž vytisknout na papír.
Analýzu doplňte o nastavení investičních nákladů na budovy a regálové systémy, model pracovních směn a cenu práce. Lze pracovat i s úrokovými a amortizačními sazbami tak, aby vyhovovaly místním podmínkám, aby se zadavatel projektu mohl spolehnout na reálné údaje a udělat správné rozhodnutí. Toyota navrhne v součinnosti s množstvím a rozměry zboží optimální rozvržení skladu spolu s velikostí a tvarem budovy. Umí také dodat informace pro projektování manipulačních kapacit a očekávaného časového průběhu jednotlivých pracovních cyklů, a to jak pro současný, tak budoucí stav v případě expanze.

Žádné časové prostoje

Toyota Virtual Warehouse dokáže zpracovat technické údaje o zboží a na jejich základě navrhnout nejvhodnější sklad. Při použití této softwarové analýzy tak dochází k výraznému zkrácení fáze rozhodování před zahájením výstavby skladu, anebo řešení regálového systému do již stojící haly. Na rozdíl od práce projektantů je Virtual Warehouse flexibilní a rychlý. Umí nabídnout alternativní řešení ihned při jednání, takže odpadají časové prostoje. Umožní vám okamžitě posoudit různé koncepce, rychlou orientaci a tím i výběr finančně nejvýhodnějšího řešení. 

Komplexní posouzení investičních nákladů

V praxi se obvykle pracuje s tabulkovým zpracováním nákladů na pořízení investic a oddělování jednotlivých položek investičního záměru, především stavební části a nákladů na manipulační techniku. Tento způsob ale vykazuje určitá rizika a často vede ke zveličení významu nákladů na vozíky v rámci celkové investice. Přitom praxe ukazuje, že náklady na manipulační techniku činí pouhých 5 – 15 % z celkových nákladů na manipulaci po dobu životnosti stroje.  Proto by měl být při rozhodování posuzován především vliv použité techniky na stavební a provozní náklady a nikoli pouze pořizovací cena strojů. Právě Toyota Virtual Warehouse vám pomůže bezpečně rozpoznat rozdílnou rentabilitu různých řešení.

Vymazat