Bezpečnost jde ruku v ruce s produktivitou

Čelní vysokozdvižný vozík musí poskytovat bezpečnost, a to nejenom řidiči vozíku, ale také zboží i zařízení skladů. Proto jsou vysokozdvižné vozíky Toyota Tonero vybaveny nejvyspělejšími bezpečnostními funkcemi a technologiemi, které umožňují jejich obsluhu bez kolize a bezpečné přemísťování zboží dle potřeby.

Součástí standardní výbavy všech vozíků Toyota Material Handling je unikátní systém aktivní stability. Ten hlídá chování stroje během pracovní činnosti, především čelní a boční stabilitu. Dle potřeby také upravuje některé funkce vysokozdvižného vozíku a tím výrazně zvyšuje bezpečnost provozu. Vysoce důležitý je i fakt, že tento vysokozdvižný vozík umí napravit či dokonce v některých případech eliminovat pochybení lidského faktoru způsobeného nezkušeností, ale i nezodpovědnosti během jeho řízení.

Systém aktivní stability Toyota SAS Dalším plus je řada senzorů, hlídajících provozní vlastnosti vysokozdvižného vozíku, ty dále zpracovávají a získané informace posílají do řídící jednotky systému. Tento centrální systém data zpracuje a v případě, že zjistí rizikové faktory, upraví příslušné funkce v souladu s naprogramovanými parametry.

Pro uživatele je nejdůležitějších těchto pět základních funkcí:

1. krytí rizika bočního převržení vozíku

2. krytí rizika překlopení stožáru dopředu

3. krytí rizika pádu nákladu při naklápění stožáru vzad

4. krytí rizika pádu nebo spuštění vidlic při vypnutém motoru

5. automatické nastavení vodorovné polohy vidlic 

Bezpečí = větší produktivita Díky bezpečnosti, práci na vysokozdvižném vozíku zvládne i méně zkušený řidič, který v pohodě a bez stresu dokáže manipulovat i s těžkým nákladem ve velké výšce. Má totiž jistotu, že vozík zůstane stabilní i při naklápění stožáru dopředu či dozadu. Zakládání a vybírání z regálů ve velké výšce se také daří i díky další funkci, automatickému srovnání vidlic do absolutně vodorovné polohy, což usnadňuje přemísťování a ukládání palet. Na ovládání není nic složitého, pouze stačí stisknutí tlačítka na ovládacích pákách. Celý proces tak významně urychluje kompletní manipulační práci. K bezpečnému a bezproblémovému ovládání vysokozdvižného vozíku napomáhá aktivní synchronizátor řízení, srovnávající polohu volantu s natočením kol tak, aby hruška volantu byla vždy v relaci se zadními koly.

Všude je vidět Dalším faktorem bezpečnosti je dokonalý výhled z místa řidiče na všechny strany. Ten umožňuje konstrukce interiéru kabiny, střechy a stožáru, která poskytuje komplexní přehled o okolním dění nejenom při jízdě, ale i při manipulaci se zbožím v různých úrovních.

Bez řidiče nefunguje Aby se stroj rozjel, musí řidič sedět na svém místě v kabině vozíku. Jestliže se obsluha nenachází v odpovídající pozici, vysokozdvižný vozík není možné řídit ani využívat všechny jeho další funkce.  Vozík je tak chráněný před zneužitím a poškozením nepovolanou osobou.

Vymazat