Ke stohování nepotřebujete regály

Na volné ploše v okolí skladů nebo výrobních provozů lze ke skladování zboží využívat blokové stohovaní. Tento běžný způsob skladování je vhodný pro odolné nebo dobře zabalené zboží s velkými šaržemi, které není citlivé na proměnlivé povětrnostní podmínky. V případě stohování pod střechou je možné využít i nižší přístavky nebo haly, protože výška stohů je obvykle omezena jen na několik palet.

Skladování na volné ploše má své výhody, ale také své limity. Jde o velmi rychlý způsob manipulace, při kterém odpadá velká investice do regálových systémů, ale není možné skladovat do velkých výšek, protože těžké zboží by mohlo v případě vyššího stohu poškodit spodní palety, případně by mohla být ohrožena jeho stabilita (nerovný povrch), pád palety a poškození nákladu.

Uživatel tedy musí mít k dispozici dostatečně velkou skladovou plochu a v případě venkovních ploch musí počítat s delšími pojezdovými vzdálenostmi. Na druhou stranu může být kamion nakládán velmi blízko stohovanému zboží, což manipulaci urychluje a pojezdové vzdálenosti zkracuje.

Stohování není vhodné ani v případě, že je nutný přístup ke každé paletě, protože zboží podléhá rychlé expirační době. V tom případě by musely být mezi stohy palet četnější uličky, což by zvyšovalo nároky na skladovou plochu a zpomalovalo manipulaci.

Manipulace s paletami je obvykle zajišťována čelními vozíky, elektrickými i spalovacími. V některých případech je výhodou, nepřekračuje-li šířka vozíku šířku palety, což umožňuje efektivní využití skladové plochy díky stohování palet těsně u sebe s možností zajíždění i do úzkých uliček, které při stohování někdy vznikají.

Při manipulaci pomocí různých přídavných zařízení nemusí být některé druhy zboží umístěné na paletách.

Objevte čelní vozíky od Toyoty
Vymazat