Diagram nosnosti a zbytková nosnost

Každý vysokozdvižný vozík, bez ohledu na typ nebo značku, má vlastní jmenovitou nosnost a takzvanou zbytkovou nosnost. Co to znamená? Nominální nosnost uzdvihne vozík jen do určité výšky, poté se s přibývající výškou zdvihu nosnost vozíku snižuje. Pojem zbytková nosnost je tedy maximální nosnost vozíku při výšce zdvihu vyšší, než do které vozík uzdvihne nominální nosnost.

Klíčové informace pro bezpečnou manipulaci a eliminaci přetížení vozíků

Tyto údaje obsahuje tzv. diagram nosnosti a zbytkové nosnosti, který je vytištěn na štítku a umístěn na vozíku. Jedná se o tabulku uvádějící, jakou zátěž vozík unese při určitém těžišti vyložení a určité výšce zdvihu. Zjednodušeně obsahuje změnu nosnosti při stoupající výšce znázorněna. 

 

Řidič by měl všechny parametry vozíku prostudovat 

Se zbytkovou nosností musí být každý řidič dostatečně seznámen. Nezkušená obsluha může problematiku zbytkové nosnosti z neznalosti pominout, přestože je to jedna z nejdůležitějších položek v rámci školení obsluhy. Nosnost vozíku se mění s každým posunutím nákladu směrem nahoru, případně i směrem od upínací desky ke špičkám vidlic, protože dochází k posunutí těžiště. Fyzikální pravidla nejde obejít.  

Při uvádění nového vozíku, ať již stejné nebo jiné značky, je nutné, aby se obsluha pečlivě seznámila se všemi jeho parametry, jízdními vlastnostmi a zejména s tabulkou zbytkových nosností. Při nedodržení tohoto pravidla může dojít k poškození vozíku, jeho převržení, pádu nákladu s vidlic a podobněObvykle jde o nebezpečné situace, které ohrožují okolí vozíku a mohou způsobit zranění nebo velké materiální škody.  

Umělé zvýšení zbytkové nosnosti - nebezpečný přístup proti všem pravidlům 

Nosnost vozíku je možné krátkodobě zvýšit vytvořením těžšího protizávaží (například jiná osoba si sedne na protizávaží vozíku), přestože jde o přísně zakázaný a nebezpečný postup. Účelu, tedy zvýšení nosnosti vozíku i zbytkové nosnosti o desítky kilogramů je dosaženo, ale díly vozíku, které jsou dimenzované na jiné zatížení, trpí. Pokud jde o opakovaný postup, zkracuje se životnost vozíku.   

 

Vozíky Toyota chrání přepouštěcí ventil 

Je-li vozík přetížený, má tendenci naklápět se směrem dopředu. Nejnebezpečnější situací je nabrat těží náklad ve výšce, například ze stohu palet nebo z regálu. Kromě převrhnutí vozíku hrozí i pád nákladu z výšky. Vozíky Toyota jsou proti přetížení ochráněny přepouštěcím ventilem, který zabrání těžkému přetížení. 

Na zbytkovou nosnost vozíku má vliv mnoho faktorů 

Pro zajištění bezpečné manipulace je velmi důležité, aby provozovatel zajistil správný výběr motorového vozíku nebo přídavného zařízení. Provozovatel musí nejprve přesně určit obvyklý druh zboží, jeho rozměry, hmotnost, způsob balení, maximální výšku manipulace nebo odolnost materiálu 

proti tlaku. Výběr nesprávného zařízení, často právě s nižší nominální a zbytkovou nosností, vede poté často k nesprávné, pomalé, nákladově neefektivní manipulaci, nehledě na zmíněnou nebezpečnost a složitost takového přístupu. 

Velmi důležitou hodnotou je nosnost vozíku, která musí odpovídat hmotnosti a rozměrům obvykle přepravovaných břemen s ohledem na jejich těžiště na vidlicích. Zohlednit je nutné i zbytkovou nosnost s ohledem na předpokládanou výšku manipulace.  

Na zbytkovou nosnost má vliv mnoho okolností. Například typ pneumatik (vzdušnice zbytkovou nosnost snižují), jednoduchá nebo zdvojená kola (zdvojená kola nosnost zvyšují), boční posuv (je-li integrovaný, zmenšuje se vzdálenost přídavného zařízení od nosné upínací desky, takže zbytkovou nosnost zvyšuje). Přídavná zařízení typu kleště, zdvojené vidlice a podobně mění zásadně těžiště nákladu, a tedy i celého vozíku. Je nutné vždy pracovat s novým upraveným zátěžovým diagramem, který zohledňuje nestandardní okolnosti.  

Naprostá většina vozíků v současné době k manipulaci využívá vidlice různé délky. Je nějak omezena délka vidlic vozíků? Obecně ne. Nicméně je nutné si uvědomit, že zbytková nosnost vozíku je standardně kalkulována pro vyložení břemene 500 resp. 600 mm. Delší vidlice potom svádí řidiče k umístění nákladu jen na špičky vidlic, což je nesprávný postup.  

U vidlic délky nad dva metry je již nutné prověřit vliv na zbytkovou nosnost vozíku a případně přepočítat zátěžový diagram. Stejně je nutné postupovat, jsou-li používány návleky na vidlice, které prodlužují jejich délku.   

Právní okénko 

Diagram nosnosti je jedna z nejdůležitějších věcí na vysokozdvižném vozíku. V rámci bezpečnosti ho určuje i ČSN (EN 1726-1 a EN 1551). Vysokozdvižný vozík, který diagram nosnosti nemá, v žádném případě neprojde bezpečnostní zkouškou. 

V souladu s právními předpisy je provozovatel odpovědný za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, proto je povinen stanovit konkrétní požadavky na bezpečnou manipulaci podle lokálních unikátních podmínek i ve vztahu k zbytkové nosnosti vozíku.  

Více o bezpečnosti v logistice
Vymazat