Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. V pořádku

Systém aktivní stability SAS logo na vozíku

20 let Systému aktivní stability (SAS)

Revoluční technologie Toyota SAS stanovuje nové standardy - bezpečnosti vysokozdvižných vozíků, komfortu obsluhy, produktivity, úspor nákladů

Kontakty pro press

Toyota Material Handling CZ
Jindřich Přívora, PR Manager
Tel.: +420 602 654 092


Stabilita, důvěra a bezpečnost jsou důležitými aspekty při manipulaci s mateirálem. Při provozu vysokozdvižného vozíku Toyota jsou veškeré jízdní a činnosti stabilní a řízené, protože systém SAS reaguje předtím, než dojde k nebezpečí.

Aktivním sledováním klíčových parametrů výkonu vozíku se snižuje riziko možných nehod a maximalizuje se množství pohybů. To umožňuje řidičům VZV pracovat s plnou důvěrou a udržuje vysokou produktivitu během celého pracovního dne.

Ilustrace SAS ochrany vozíku

Jak SAS pracuje?

Toyota SAS je elektronický systém, který automaticky monitoruje a kontroluje přes 3000 klíčových funkcí vysokozdvižného vozíku. Tento revoluční systém si vyžádal více než 2 roky vývoje, na kterém se podílely více než tři desítky specializovaných inženýrů. Systém je chráněn 126 patenty Toyota.

Toyota SAS je založen na 3 typech komponentů: elektronické řídící jednotce, 10 senzorech a 3 akčních členech. Řídící jednotka SAS shromažduje informace ze senzorů a vypočítává, zda se vozík nenachází v potenciálně nebezpečné situaci. Podle výsledků pak v případě potřeby aktivuje jeden nebo více akčních členů.

Za normálního stavu je zadní náprava volná, aby se mohla naklánět a kopírovat nerovnosti povrchu. Tento stav je stabilní, dokud se těžiště neposune mimo trojúhelník stability a vozík se nezačne převracet. Aby se tomuto stavu zabránilo, blokovací zařízení vyvinuté společností Toyota přechodně zablokuje nápravu tak, aby byla zachována laterální stabilita vozíku.

Požádejte o radu
Aktivní zámek náklonu zadní nápravy

Aktivní zámek náklonu zadní nápravy

SAS omezuje rizika při zatáčení bez negativních dopadů na produktivitu. Pokud se během zatáčení dostane vozík do nestabilního stavu, patentovaný zámek náklonu automaticky zablokuje zadní nápravu tak, aby se zvýšila stabilita vozíku. Významně se tak redukuje riziko bočního převrhnutí. Systém reaguje rychleji než nejzkušenější řidič. Vynikající stabilita zajišťovaná systémem SAS přispívá k vyšší bezpečnosti obsluhy, chrání zboží i vozík před poškozením.

Aktivní omezení rychlosti při zatáčení

Aktivní omezení rychlosti při zatáčení

Jestliže SAS vyhodnotí rychlost zatáčení jako příliš vysokou, potlačí povely obsluhy a automaticky vozík zpomalí tak, aby byla kola i náklad ve správné poloze. Prevence nehod přispívá k bezpečnosti řidičů a udržuje vaše stroje ve vynikajícím provozním stavu.

Aktivní kontrola úhlu dopředného náklonu stožáru

Aktivní kontrola úhlu dopředného náklonu stožáru

SAS zabraňuje nebezpečnému převrhnutí nákladu i vozíku směrem dopředu. Funkce kontroly úhlu dopředného naklonění stožáru monitoruje výšku zdvihu nákladu a polohu stožáru. V případě potřeby automaticky omezí úhel náklonu stožáru, a chrání tak řidiče i náklad. Menší riziko úrazů a škod na majetku může znamenat nižší náklady na pojištění.

Aktivní kontrola rychlosti náklonu stožáru vzad

Aktivní kontrola rychlosti náklonu stožáru vzad

Když je náklad nakloněn dozadu příliš rychle, může ohrozit řidiče, vozík i samotné zboží. Funkce kontroly rychlosti náklonu stožáru vzad sleduje možné rizikové faktory a odpovídajícím způsobem omezuje rychlost náklonu stožáru. Náklad se udrží bezpečně ve správné poloze a práce pokračuje dál.

Automatické vyrovnání vidlic

Automatické vyrovnání vidlic

Seřízení vidlic do horizontální polohy zabere pokaždé určitý čas. S funkcí SAS vyrovnáním vidlic je lze nastavit do vodorovné polohy pouhým stiskem tlačítka. To řidičům usnadňuje práci zejména s náklady ve výškách. Úspora času znamená vyšší produktivitu a úsporu vašich financí.

Aktivní synchronizátor řízení

Aktivní synchronizátor řízení

Když odstraníte prokluz hydrauliky řízení, pomůžete řídiči pracovat bezpečněji a s větší efektivitou. SAS aktivní synchronizátor řízení provádí tuto činnost automaticky tím, že synchronizuje polohu volantu s polohou zadních kol. Vaši řidiči tak pracují ergonomicky a vždy přesně vědí, kterým směrem vozík pojede. Jejich práce je tak bezpečnější a produktivnější.

Mohlo by se vám také líbit

Technologie budoucnosti

Technologie budoucnosti

Chytrá logistika a logiconomi nabízejí řešení pro současnost i vize pro budoucnost. 

Přečíst více >
EC counterbalanced truck loading

Elektrické vysokozdvižné vozíky

Elektrické vysokozdvižné vozíky jsou vhodné pro různé vnitřní a venkovní provozy.

Přečíst více >
Čelní vysokozdvižné vozíky do vnějšího prostředí

Čelní vysokozdvižné vozíky

Tyto vozíky jsou navrženy pro lehké, střední a těžké manipulace s materiálem a nabízejí větší zrychlení a rychlost zdvihu a zvyšují produktivitu.

Přečíst si více >
Toyota Tonero nakládá materiál ve venkovních prostorech

Menší podniky

Jsme hrdí na to, že vozíky jsou používány menšími podniky. Podívejte se, co vám Toyota může nabídnout.

Přečíst více >