Ilustrace lidí držící obří klíč

“Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou”

V Toyota Material Handling Europe považujeme zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a našich zákazníků za velmi důležité. Proto jsme již více než 8 let partnerem kampaně EU OSHA.

Bezpečnější pracoviště

V rámci kampaně na období 2018–2019 "Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou" chceme usilovat o pracovní prostředí, které je pro zaměstnance zdravé a produktivní. Efektivní řízení rizik ohrožujících bezpečnost a zdraví na pracovišti přináší prospěch všem zúčastněným. Je prospěšné pro pracovníky, pro společnost jako celek, a je prospěšné také pro jednotlivé podniky.

Expozici pracovníků nebezpečným látkám lze mít účinně pod kontrolou jedině tehdy, jsou-li všichni na pracovišti dobře informováni o rizicích a opatřeních, která mohou těmto rizikům zabránit. Pro úspěšné přecházení nehodám a zdravotním potížím na pracovišti je důležité vytvořit takovou kulturu prevence rizik, kdy každý chápe, že bezpečnost a zdraví jsou důležité pro organizaci jako celek.

Náš udržitelný přístup >

Logo Healthy Workplaces

Vše co potřebujete v rámci jedné platformy

Chcete-li získat více informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, navštivte stránku EU-OSHA wiki. OSHwiki funguje jako spolehlivý zdroj informací, který lze snadno aktualizovat, upravovat nebo překládat, s významem přesahujícím rámec BOZP komunity.

 

Soutěž „Správná praxe“ v rámci kampaně Zdravé pracoviště

Soutěž „Správná praxe“ v rámci kampaně Zdravé pracoviště slouží jako platforma pro sdílení informací a propagování správné praxe v celé Evropě, s konkrétními příklady z jednotlivých organizací. Rádi bychom přizvali k účasti všechny naše kolegy, evropské zaměstnance i další obchodní partnery a odborníky v oblasti BOZP. Vítězové budou oceněni na slavnostním předávání cen v dubnu 2019.

Zúčastnit se můžete takto >

 

27. srpna 2018

Řidič přepravuje objednávky pomocí BT Optio

Naše produktová řada

Podívejte se na naši velkou škálu vysokozdvižných vozíků, včetně retraků, paletových vozíků a vychystávacích vozíků.

Přečíst více >

Lidé se dívají na vysokozdvižné vozíky

Náš udržitelný přístup

Společně dokážeme víc – při maximalizaci bezpečnosti, minimalizaci ekologických dopadů i optimalizaci obchodních procesů.

Přečíst více >>

Texty na tabuli

Filozofie Toyota Way

Naším cílem je zajistit maximální efektivitu vaší manipulace s materiálem. Proto uplatňujeme soubor hodnot nazývaný Toyota Way. 

Přečíst více >

Výrobní systém Toyota TPS

V naších výrobních závodech uplatňujeme principy štíhlé výroby a pracujeme na základě tahového systému řízení, což znamená, že vyrábíme jen to, co si objednáte.

Přečíst více >

Vymazat