Skvělá nabídka Toyoty pro nakládku/vykládku nákladních vozidel

Téměř každá firma přijímá zboží, materiál nebo polotovary pro svou vlastní obchodní nebo výrobní činnost či expeduje hotové výrobky. Podle povahy a objemu dodávek se setkává s nutností dovezené zboží vyložit a expedované zboží naložit. Nakládka a vykládka vozidel však vyžaduje v různých provozech různé přístupy, které se liší podle toho, jestli jsou k dispozici rampy nebo je-li zboží nakládáno a vykládáno na volné ploše.

Pro nakládku a vykládku se používá celá řada různých modelů podle toho, kde k nakládce dochází. Pokud je nakládán kamion přímo ze skladu přes rampu, může být zavezen různými typy skladových vozíkůkteré vjíždějí přímo na ložnou plochu vozidla a které tudíž musí vyhovovat nejen nosností, ale i hmotností a celkovou výškou. V případě, že se v kamionu kvůli lepšímu vytížení objemu vozidla stohují dvě palety na sebe, musí vozík disponovat navíc ještě dostatečně vysokým volným zdvihem. Je-li vozík volným zdvihem vybaven, vidlice s paletou se zdvihají, aniž by se současně vysouval stožár, který by jinak narazil do stropu kamionu.  

 

Jaké vozíky se pro vykládku a nakládku vozidel používají na rampách? 

Při jednoúrovňové nakládce připadá v úvahu jakýkoli nízkozdvižný vozík, tedy například i ruční paletový vozík, elektrické ručně vedené vozíky se stupačkou i bez nebo ručně vedené zakladače. V případě frekventované manipulace je možné využít i speciálních modelů jako jsou například vozíky řady Toyota Staxio, které zvládají nakládku dvou palet současně díky přízdvihu podpůrných ramen a celkové dostatečné nosnosti, která se obvykle pohybuje kolem 1 600 až 2 000 kg. Totéž zvládnou bez problémů i čelní vysokozdvižné vozíky s jakýmkoli pohonem - podmínky jsou stejné - dostatečná nosnost, malá výška zasunutého stožáru a ochranného rámu kabiny a dostatečný volný zdvih v případě transportu palet ve dvou vrstvách. Při manipulaci uvnitř skladů se používají obvyklé elektrické vozíky typu Toyota Traigo. 

Objevte řadu zakladačů Staxio

Nakládka na volné ploše 

Při nakládce na volné ploše, kdy vozík nakládá kamion z boku nebo zezadu se výběr zužuje na vysokozdvižné vozíky, výjimečně i retraky, například jsou-li vybaveny koly pro venkovní nasazení. 

 Odpadají tedy jakékoli nízkozdvižné vozíky, protože nemají dostatečnou výšku zdvihu. Mohou být ale bez problémů využívány pro přesun a přesné polohování nákladu na ložné ploše. Zde se uplatní hlavně ruční paletové vozíky nebo nejmenší typy elektrických vozíků s dobrou manévrovatelností.  

 

Výbava čelních vozíků 

K nakládce na venkovních plochách se nejčastěji používají čelní vozíky s dieselovým nebo plynovým pohonem vybavené bočním posuvem vidlicČelní vozíky mají obvykle jen krátké vidlice, které nedosáhnou přes celou šířku vozidla, ale je možné je prodloužit tzv. návleky, které mohou dosah vidlic prodloužit a umístit paletu na potřebné místo na ložné ploše, aniž by musely být posunovány špičkami vidlic (častý nešvar) nebo jiným vozíkem. Dražší, ale praktičtější variantou jsou teleskopické vidlice, které ovládá řidič přímo z kabiny vozíku. Jejich výhodou je, že odpadá nasazování a snímání návleků.  

Objete řadu čelních vozíků Tonero
Vymazat