Racionální softwarová analýza

Nový sklad je velmi široký pojem zahrnující celou řadu technologií, které se vzájemné doplňují a ovlivňují a které vždy mají více použitelných alternativ. Není-li ale identifikováno optimální řešení, mohou a pravděpodobně i budou následovat nemalé provozní ztráty. Bez ohledu na výši investice. Aplikace Toyota Virtual Warehouse & Configura vám může významně pomoci při rozhodování.

Posuďte efektivnost a správnost své koncepce

Je vámi zvolený regálový systém a zvolená varianta manipulace optimální? Je možné ji ještě zefektivnit? Jaký regálový systém je optimální? Je lepší použít čelní vysokozdvižný vozík nebo retrak, systémový vozík do úzkých uliček nebo využít vysokohustotní zakládání Radioshuttle? Musím stavět novou halu a když ano, jak velkou a jak vysokou? Jaký výkon z daného řešení mohu očekávat?

Abyste dokázali odpovědět na výše uvedené a mnohé podobné otázky, potřebujete bohaté praktické zkušenosti v logistice a špičkovou produktovou znalost dostupných regálů, manipulační techniky a souvisejících technologií, například baterií. Společnost Toyota Material Handling CZ tyto zkušenosti má a navíc umí, zvažovaná řešení podrobně analyzovat, potvrdit nebo vyvrátit různé domněnky a úvahy, ale také navrhnout jiné, výhodnější alternativy.

Toyota Virtual Warehouse & Configura dokáže vyhodnotit veškeré významné nákladové kategorie skladování, provést důkladnou simulaci budoucího provozu a zvolenou variantu nabídnou ve formě projektové dokumentace. Vaše záměry, i návrhy dodavatelů, dokáže vizualizovat v minutách a přímo na místě během obchodního jednání.

Pracujte s reálnými náklady

Váš budoucí sklad si prohlédnete na monitoru počítače včetně pohybových simulací s vybranou manipulační technikou ve formě 3D vizualizace nebo si můžete vybrané sekvence přenést do přehledné podoby na papír.

Analýzu je dobré doplnit o nastavení investičních nákladů na budovy a regálové systémy, model pracovních směn a cenu práce. Lze pracovat i s úrokovými a amortizačními sazbami tak, aby vyhovovaly místním podmínkám a aby se zadavatel projektu, haly nebo skladu mohl spolehnout na reálné údaje a udělat správné rozhodnutí. Podle množství a rozměru manipulovaného zboží umí Toyota navrhnout optimální rozvržení skladu, společně s velikostí a tvarem budovy. Dokáže poskytnouti informace pro projektování manipulačních kapacit a očekávaných časů pracovních cyklů založených na současných výkonech i na zvýšených požadavcích v případě budoucí expanze.

Je výhodné a rozumné vědět předem, že prostředky investované do dalšího rozvoje jsou alokovány skutečně správně. Vyžádejte si u svého obchodníka analýzu, která vám názorně předvede simulovaný provoz manipulační techniky ve skladu, navrženém přesně podle vašeho zadání, včetně měření rychlosti vozíků a časové náročnosti jednotlivých manipulačních cyklů. Je samozřejmé, že v rámci analýzy můžete otestovat více různých variant zadání a experimentovat s mnoha proměnlivými parametry.

Důkazy ihned bez časových prostojů

Toyota Virtual Warehouse & Configura dokáže zpracovat technické údaje o zboží a na základě jeho parametrů navrhnout nejvhodnější sklad. Praktičnost využití této softwarové analýzy vede k výraznému zkrácení rozhodovací fáze před zahájením vlastní výstavby skladu nebo řešení regálového systému do již stojící haly.

Ve srovnání s prací projektantů je analýza neuvěřitelně flexibilní a rychlý. Nabídne alternativní řešení ihned při jednání - bez jakýchkoli časových prostojů. Jako budoucí uživatel dokážete okamžitě posoudit různé koncepce, rychle se zorientujete a můžete vybrat finančně nejvýhodnější řešení, které z porovnání vždy jasně vyplyne.

Komplexní posouzení investičních nákladů

V praxi se běžně pracuje s tabulkovým zpracováním nákladů na pořízení investic a oddělování jednotlivých položek investičního záměru - zejména stavební části a nákladů na manipulační techniku. Tento způsob má svá rizika a často vede ke zveličení významu nákladů na vozíky v rámci celkové investice.

Praxe ukazuje, že náklady na manipulační techniku představují pouze relativně nízkou část celkových investic (uvádí se 5-15 %, ale tato částka je hodně individuální). Při rozhodování by měl být posuzován zejména zásadní vliv použité techniky na stavební náklady a neposuzovat pouze pořizovací cenu strojů. Pomocí Toyota Virtual Warehouse & Configura je možné rozdílnou rentabilitu různých řešení bezpečně prokázat.

Kontaktujte nás
Vymazat