Čistý vozík je "zdravější", lépe vypadá a dobře se servisuje

Pravidelné mytí a čistění vozíku je výhodné z mnoha dobrých důvodů. To, že vozík lépe vypadá a šéf se o něj při prohlídce skladu neumaže, je nakonec nejméně důležité. Vozíky myjeme tak často, jak je to potřeba. Podle ročního období, podle úrovně znečistění, podle interních pravidel u zákazníků a individuálních provozních, technologických a hygienických pravidel.

Čistý vozík je praktický z hlediska bezpečnosti, funkčnosti i delší životnosti. Usnadňuje hledání úniku olejů, je dobře chlazen a při použití v halách nevíří prach z motorového prostoru, ani neznečisťuje podlahu vnitřních prostor. 

"Pravidelné mytí vozíků usnadňuje jakoukoli servisní činnost a prodlužuje životnost strojů, zejména těch, které pracují venku v prašném, blátivém, vlhkém, mokrém, slaném nebo jinak agresivním prostředí. Nečistoty mohou omezit nebo vyřadit z činnosti různá čidla, omezit účinnost pracovních světel a snížit viditelnost z vozíku," vysvětluje Tomáš Oplt, manažer dílenského provozu Toyota MH a pokračuje: 

"Usazená špína, silná vrstva prachu (prach smíchaný s mazivy se stává drsným a funguje jako brusivo), zaschlé nebo ztvrdlé bláto, dokonce zatvrdlý beton, vrstvy rzi a jiné nečistoty zvyšují opotřebení různých komponentů a zkracují jejich životnost, znesnadňují práci servisním technikům a mohly by se dostat do odkrytých rozebraných částí vozíků a poškodit je. Proto je nutné vždy před opravou vozík vyčistit a umýt."  

 

Jak vozíky čistit, na co klást důraz a čeho se vyvarovat 

V dílenských provozech v depu v Rudné myjeme u spalovacích vozíků povrch i vnitřní části strojů, s výjimkou komponentů, které obsahují elektroniku. Tyto části i vnitřní části u všech elektrických vozíků se čistí výhradně tlakovým vzduchem nebo se čistí jen ručně. Samotný mycí proces je velmi jednoduchý. Vždy jde o nějakou formu ručního mytí. Wapka strhne tlakem nečistoty, horká voda uvolní mastnotu. Vždy je nutné postupovat s určitou opatrností podle toho, jaká část vozíku se myje.  

Důležitá je i volba správného tlaku a optimální vzdálenosti trysky od myté části. Technik provádějící mytí musí být seznámen s optimálními pracovními postupy, protože ne vždy je použití tlakové vody bezpečné. Do některých komponentů se voda vůbec nesmí dostat. Vždy je třeba si dát pozor na elektrické části vozíků a řídící jednotky. Důležitá je i volba správného tlaku 

"Myjí se nebo čistí i jednotlivé části vozíku před rozebráním, například nápravy nebo převodovky, pokud jsou znečistěné. Důkladnou očistou zabráníme průniku nečistot dovnitř komponentů a chráníme je před poškozením nebo špatnou funkčností. Vozíky čistíme obvykle před opravou i po opravě. Po opravě se vozík obvykle ještě lakuje a vyleští. Dílnu opouští čistý," říká Tomáš Oplt.   

Ekologický mycí box 

Myjeme výhradně tlakovou horkou vodu bez jakýchkoli chemických přípravků. Mycí box v dílně je ekologický prostor s wapkou a tlakovým vzduchem, sběrnou nádrží a separátorem. Z vozíku odpadávají kromě bláta také zbytky mazadel, mazacích tuků, olejů, mastné hrubé nečistoty. Nic z toho se nesmí dostat do odpadních vod, kam se smí dostat jen čistá voda. Pracovník v mycím boxu je vybaven gumových ochranným oděvem a ochrannými brýlemi nebo štítem, který chrání proti poranění kouskem nečistoty, kterou může vymrštit z vozíku tlakový vzduch nebo tlaková voda.  

 

V terénu jsou možnosti omezené 

Servisní technici v terénu vozíky čistí obdobně. Buď jen ručněpřípadně použijí tlakový vzduch. Ve výbavě servisních vanů má každý technik kompresor.  

 

Běžné čistění vozíku patří i k povinnostem obsluhy 

Čistění vozíku patří do pravidelní denní údržby, která je součástí pracovních povinností obsluhy vozíku. Přístup každého uživatele je ale zcela individuální, a to bez ohledu na to, jestli je vozík v jejich vlastnictví nebo v pronájmu. Výše uvedené výhody čistých vozíků musíme v některých případech zákazníkům stále zdůrazňovat.  

S chemií pracujeme opatrně a jen v nejnutnějších případech 

Při mytí používáme jednoduché a osvědčené techniky. V minulosti jsme zkoušeli různé ekologické chemické přípravky, ale obvykle jejich účinnost byla úplně jiná (nižší), než dodavatelé deklarovali.  

"Kromě chemických přípravků používaných v čističce odpadních vod proto již delší dobu vůbec (ani v dílně, ani při servisu v terénu) nevyužíváme žádné silné nebo nebezpečné chemické přípravky, jen horkou vodu (je nejlepší, umyje prakticky všechno) nebo spreje na ruční čistění, čističe brzd. Nepoužíváme žádné uvolňovače nečistot. Najeli jsme na maximálně ekologický provoz," 

dodává Tomáš Oplt. 

 

Požadavky doby koronavirové 

"Požadavky na zvýšená hygienická opatření se projevují i v péči o manipulační techniku. Vozíky dezinfikujeme při příjezdu (dodávky z výroby i stroje přijaté na opravy, repase nebo příjem vrácených strojů pronajatých zákazníkům) i při odvozu k zákazníkům (expedice nových, použitých i pronajatých strojů, vrácení strojů po dokončení servisních prací. Ošetřujeme hlavně ovládací prvky v kabině, volant, páky, sedačky, palubní desku nebo madla," shrnuje bezpečnostní opatření Tomáš Oplt. 

Více o servisu Toyota
Vymazat