Automatizované paletové vozíky a optimalizace

Ať už poskytujete logistické služby nebo se zabýváte výrobou, automatizace určitých procesů může zvýšit vaši produktivitu. Toho lze dosáhnout automatizací procesů každodenní manipulace s materiálem; nebo kompletní systémovou konverzí u velkých operací.

Podívejte se na 5 hlavních výhod automatizace ve vašem skladu.

Optimalizujte tok vašich materiálů 

Automatizace přispívá k konzistentnímu pracovnímu postupu s efektivním řízením. Inteligentní software pro objednávky a vozový park minimalizuje přepravní vzdálenost a zabraňuje shlukování, zvyšuje produktivitu vašich operací, nepřetržitě 24 hodin, 7 dní v týdnu. 

 

Zvyšte bezpečnost manipulace

Automatizované skladové vozíky jsou vybaveny nejmodernějšími bezpečnostními laserovými skenery, které detekují jakoukoli překážku a v případě potřeby se stroj zastaví. Tím je zajištěno bezpečné pracovní prostředí, a to i při úzké spolupráci se zamětsnanci.

Minimalizujte škody

Vysoce spolehlivé navigační a detekčné systémy zamezují vzniku škod zboží, infrastruktury a vysokozdvižných vozíků. Tím se také sníží náklady na servis a opravu.

Optimalizujte využití vašeho personálu

Tím, že pro opakované operace budete mít automatizované skladové vozíky, vaši pracovníci budou k dispozici na složitější úlohy s vyšší přidanou hodnotou.

Zvýšte svou energetickou účinnost

Nabíjení těchto vozíků může být výkonávané automaticky pomoci lithium-iontových baterií, které nevyžadují žádnou údržbu a ani zásah člověka.

Chcete tento štíhlý přístup uplatniti ve svoji organizaci? Přečtěte si více o dnešní autoamatizaci a zjistíte více informací, jak profitovat ze široké škály automatizovaných řešení od společnosti Toyota.

Automatizace v různých částech skladu

Automatizace může být přidanou hodnotou bez ohledu na velikost nebo typ vašeho podnikání. Přemýšlejte o všech opakovaných manipulacích s nákladem ve skladu. Automatizaci lze implementovat do následujících různých částí. 

Blokové zakládání

Zakládání do bloků pro kompaktní skladování

Automatizované vysokoúrovňové skladování

Skladování a vykládání zboží ve výšce 

Lehká manipulace

Pro horizontální přepravu do 0,5 tun

High-density storage

 Pallet transport in racking

Vymazat